Оголошення для інститутів громадянського суспільства1

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства

Оголошння про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році
за рахунок коштів обласного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та на виконання Регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, відділ комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації оголошує Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету.

Пріоритет надається програмам (проектам, заходам) виконання (реалізація) яких спрямована на:

1) культурно-просвітницьку діяльність, у тому числі краєзнавчу;

2) аналітичну діяльність та проведення соціологічних досліджень;

3) активізацію громадської участі та протидію корупції.

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, тренінгів, курсів, фестивалів, виставок, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;

- видання довідників, брошур, буклетів, інформаційних листівок;

- розробка , друк та розповсюдження методичних, довідкових та аналітичних матеріалів;

- проведення соціальних опитувань, фокус-груп, анкетувань;

- консультування ІГС, збільшення членства в громадських організаціях,  інші заходи, необхідні для реалізації програм відповідно до чинного законодавства

Конкурсні пропозиції, які подаються інститутами громадянського суспільства для участі у Конкурсі, мають бути складені українською мовою та містити:

1. Заяву про участь у Конкурсі (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», підрубриці «Фінансова підтримка ІГС», розділі «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»), за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим її печаткою (у разі наявності);

2. Опис програм (проектів, заходів) та кошторис витрат для її реалізації за формою (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», підрубриці «Фінансова підтримка ІГС», розділі «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»);

3. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

УВАГА! 

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у Конкурсі, мають бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
У разі визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Конкурсні пропозиції приймаються до 1 листопада 2019 року щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10.30 год. до 16.30 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 кім. 313.

За додатковою інформацією звертатись до працівників відділу комунікацій з громадськістю – начальник відділу комунікацій з громадськістю ОДА Леся Нос. Контактний телефон та електронна скринька: тел.: (0372) 55-26-74, [email protected] ukr.net (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»).

Зразки документів за посиланням: 

Діяльність ГО

Додаток 1

Додаток 2